wat er moet komen

Ingediend door RailwayHeritage op

Translate this page:

 

You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.


WAT ER GEPLAND WORDT

Het geplande nieuwe "station", een grote tunnel onder de sporen

Het nieuwe 'station' wordt slechts een brede tunnel onder de sporen en een reeks luifels als blikvangers over de perrons. De nieuwbouw is volgens de perstekst van NMBS gedacht voor zestig jaar - het huidige station staat er al langer. Wat is het meest duurzaam ?
De werf zou einde 2025 starten en minstens tien jaar in beslag nemen.

In augustus j.l. werd een omgevingsvergunning aangevraagd. Het openbaar onderzoek werd afgesloten op 15 september 2023. Tegen de plannen werden 150 bezwaren digitaal ingediend via het omgevingsloket en 14 per brief schriftelijk. Daarnaast werden 299 gebundelde bezwaarschriften ingezameld tijdens Open Monumentendag en werden er ook nog eens 101 bezwaarschriften gebundeld ingediend na een actie van de PVDA tegen de hoge kosten voor het geplande project. Op een online-petitie via AVAAZ stonden 2450 geldige handtekeningen.

De stad Kortrijk moest bezwaren verwerken en advies geven aan Vlaamse Overheid, maar verwerpt alle bezwaren  (27 oktober) en zendt dat standpunt aan de Minister van Omgeving (Zuhal Demir). Op 3 februari verleende minister Demir de vergunning. Het volledige vergunningsdossier kan hier geconsulteerd worden
Nu kan nog een procedure gevoerd worden voor Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
De werken zouden (op zijn vroegst) in de loop van 2025 starten, en in de planning is de sloop van het huidige station pas in 2031 voorzien.
Er is dus nog  tijd om de discussies op te starten en te kijken welke alternatieven mogelijk.
De resultaten van deze ideeënwedstrijd kunnen derhalve daartoe een belangrijke bijdrage leveren.