stationsproject Kortrijk

Ingediend door RailwayHeritage op

Translate this page:

 

You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.


Waar staat het Kortrijkse stationsproject nu  ?

De eerste plannen voor de stationsomgeving van Kortrijk werden in 2011-2013 voorgesteld.  In alle voorstellen toen, en sedertdien, werd uitgegaan van de sloop van het bestaande station. Het stond immers in de weg voor wat men wilde realiseren en het had geen waarde. In deze eerste plannen moest alles boven de sporen komen, maar de buurtbewoners verzetten zich en de kostprijs lag te hoog.

schema 2011boven de sporen

Waardoor deze eerste plannen in de koelkast gingen en niemand nog voorstellen  te zien kreeg voor 2023...
Intussen werd wel gewerkt aan de ondergrondse parking, oorspronkelijk voorzien voor 1200 voertuigen maar ingekrompen tot 900.

Met veel vertraging ging die parking op 10 oktober 2023 open.
Op de website van de stad Kortrijk vindt men heel wat (ook verouderde) informatie over het stationsproject. Zo kun je er nog de uitnodigingen en aankondigingen van de enige inspraakvergaderingen terugvinden... uit 2014. Nadien werd er tot na de erkenning als één van de 7 Most Endangered in april 2023 geen enkel plan of project meer gecommuniceerd, en kregen de burgers - uiteraard - ook geen inspraak meer...