Herbestemmen

Ingediend door RailwayHeritage op

Translate this page:

 

You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.


Herbestemmen ?

Het huidige probleem situeert zich niet in het station, maar wel in de toegankelijkheid van de perrons, die op één na via twee tunnels enkel via trappen bereikbaar zijn - de enige roltrap naar perron 2 is regelmatig defect. Perron 1 is via een hellend vlak bereikbaar, maar de verbinding naar de andere perrons verloopt dan weer via een trap. De tunnels zijn enkel bereikbaar via trappen...
Het station zelf leidt onder jaren verwaarlozing - maar is structureel nog stevig.
Ons inziens  is het station goed aanpasbaar aan de nieuwe noden - zoals vergelijkbaar in Leuven gebeurde. Daar werden de perrons verhoogd en vanaf een passarel die voor- en achterzijde verbindt liften en roltrappen aangebracht. Het stationsgebouw in deze stad met een vergelijkbare inplanting als Kortrijk bleef bewaard. In Leuven zijn ook enkele co-workingplekken in het station geïntegreerd.
station Leuven

In het station van Hasselt werden alle perrons verhoogd en vanuit de bestaande tunnel toegankelijk gemaakt via een lift en roltrappen - voor minder dan 20 miljoen euro...

Hasselt - liften

Net over de grens, in Saint-Omer, werd het totaal vervallen station gerestaureerd en herbestemd. Naast de stationsfuncties, die slechts 15% van de totale oppervlakte innemen, huisvest het enkele winkels, en vooral vergader-, coworking- en opleidingsruimten.


Duurzaam....

Behoud en herbestemming zijn veel ecologischer dan sloop en nieuwbouw.
 Bij het bouwen verbruikt men energie en grondstoffen - die worden in de bestaande constructie opgeslagen, 'embodied energy'. Bij het slopen verbruikt men opnieuw energie en grondstoffen en produceert men veel afval waarvan de verwerking veel energie vergt (meer dan 30% van de afval in Europa is bouwafval). Bij de nieuwbouw verbruikt men dan nog eens energie en grondstoffen. 8% van de CO2 uitstoot is afkomstig van de productie van cement.
Dat is ook iets wat we in dit soort discussies moeten betrekken, en wat we (nog) te weinig doen.

Met o.i. minder kosten en op een meer ecologische wijze kunnen dus de problemen van het Kortrijkse  station opgelost worden.
Over het ecologisch belang van herbestemmen, bekijk even dit webinar van 'Grootouders voor het Klimaat'. Op het einde komt ook het station van Kortrijk aan bod.